HOSPICJUM DOMOWE

Zespół terapeutyczny

Sercem Hospicjum domowego jest wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny.

W jego skład wchodzą: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholog, personel pomocniczy, wolontariusze.

Nasza praca ma sens tylko przy współudziale przeszkolonych członków rodziny i opiekunów,
którzy w procesie opieki nad Pacjentem stają sie członkami zespołu terapetycznego.

Każdy członek zespołu interpersonalnego jest nierozerwalną częścią, na której bazuje nasza praca.

Celem naszego współdziałania jest holistyczna opieka, która będzie skutecznie łagodziła skutki choroby
i maksymalizowała jakość życia chorych i ich bliskich.

Praca zespołu hospicjum domowego jest oparta na empatii, odznacza się serdecznością, otwartością na cierpienie chorego i jego rodziny, zmierza do zapewnienia ulgi w cierpieniu przy poszanowaniu godności człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, wyznawaną religię, statut społeczny oraz reprezentowane poglądy


DEKALOG CZŁONKA ZESPOŁU TERAPETYCZNEGO HOSPICJUM DOMOWEGO

wg Roberta Messnera

  1. Wysłuchaj mnie.
  2. Zapytaj o moje zdanie, nie lekceważ moich skarg.
  3. Patrz zawsze na mnie, a nie na moja chorobę.
  4. Mów do mnie, a nie przy mnie.
  5. Zachowaj dyskrecje.
  6. Nie każ na siebie czekać.
  7. Nie mów mi co mam robić zanim nie powiesz jak ma to robić.
  8. Informuj mnie zawsze.
  9. Pamiętaj, kim byłem.
  10. Pozwól mi doznać ciepła Twojej opieki.

 

http://chorobyweneryczne.com.pl/aldara/
Szybkie leczenie!
http://chorobyweneryczne.com.pl/aldara/

 

Aktualności

MARZEC 2015

Bezpłatna Opieka Hospicyjna

w Domu Pacjenta - przeczytaj !!!Projekt współfinansuje:

Powiat Tczewski

----------------------------------------------------------

MEDIA O NAS WRZESIEŃ 2014

W nr 41 Głosu Powiatowego umieszczono artykuł "Burzenie twierdz bólu" na temat naszej pracy.
Zapraszamy do lektury.
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ na stronie 4.

Dr Danuta Balcerzak- viceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych "Tchnienie nadziei"
udzieliła wywiadu w Radiu Głos
na temat idei i głównych założeń pracy naszego Hospicjum domowego .

POSŁUCHAJ.
------------------------------------------------------------

BRAK KONTRAKTU NFZ 2014.05.14

Mimo ogromu włożonej pracy nie udało nam się
uzyskać finansowania świadczeń
z zakresu opieki hospicjum domowego dla dorosłych
przez Pomorski Oddział NFZ.

Obecnie opieka nad potrzebującymi Pacjentami
jest możliwa tylko po zgromadzeniu pieniędzy
z darowizn osób dobrej woli.

Każda złotówka jest ważna
i zostanie z rozwagą wykorzystana
na działania statutowe.

------------------------------------------------

KONTRAKTOWANIE Z NFZ 2014.03.20

Podmiot Leczniczy Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Tchnienie nadziei"
rozpoczął starania o podpisanie umowy
na świadczenie usług
z zakresu opieki palitywnej i hospicyjnej finansowanych przez NFZ.
Wyniki konkursu ofert zostaną przedstawione
14 maja 2014 roku.

--------------------------------------------------

REJESTRACJA
PODMIOTU LECZNICZEGO
2014.01.17

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "Tchnienie nadziei" zostało zajestrowane
jako PODMIOT LECZNICZY
w księdze rejestrowej Rejestru Podmiotów Wykonujacych Działalność Leczniczą.
Zostało zarejstrowana komórka organizacyjna HOSPICJUM DOMOWE

-------------------------------------------------

ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA 2013.09.26

Dnia 26.09.2013 roku na spotkaniu założycielskim zostało powołane do życia
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "Tchnienie nadziei".

.