HOSPICJUM DOMOWE

Zasady Wypożyczenia Sprzętu

 1. Hospicjum domowe wypożycza sprzęt rehabilitacyjny i medyczny dla Pacjentów bedących pod opieką naszego hospicjum.
 2. Wypożyczenie sprzętu jest BEZPŁATNE.
 3. W dniu wypożyczenia sprzętu pracownik Stowarzyszenia przeprowadza instruktaż użytkowania sprzętu.
 4. W dniu wypożyczenia sprzętu podpisywana jest umowa użyczenia i pobierana jest zwrotna kaucja
  w wysokości 100 zł za każdy sprzęt.
 5. Sprzęt użyczany jest po kontakcie z pracownikiem Hospicjum domowego i odbierany w ustalonym wcześciej terminie w siedzibie Stowarzyszenia
 6. Wymienialne materiały jednorazowe stanowiące wyposażenie użyczonego sprzętu np.: filtry, przewody gumowe, cewniki do ssaków - wypozyczający kupują we własnym zakresie, zgodnie z zasadami użytkowania.
 7. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu, zostanie dokonana naprawa serwisowa potwierdzona protokołem.
 8. Osoba wypożyczająca poniesie koszty finansowe szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego używania sprzętu jeżeli będzie to wynikało z protokołu naprawy.
 9. Zwrot wypożyczonego sprzetu nastepuje bezwłocznie po zakończeniu jego użytkowania przez Pacjenta.

 

http://chorobyweneryczne.com.pl/aldara/
Szybkie leczenie!
http://chorobyweneryczne.com.pl/aldara/

 

Aktualności

MARZEC 2015

Bezpłatna Opieka Hospicyjna

w Domu Pacjenta - przeczytaj !!!

Projekt współfinansuje:

Powiat Tczewski

----------------------------------------------------------

MEDIA O NAS WRZESIEŃ 2014

W nr 41 Głosu Powiatowego umieszczono artykuł "Burzenie twierdz bólu" na temat naszej pracy.
Zapraszamy do lektury.
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ na stronie 4.

Dr Danuta Balcerzak- viceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych "Tchnienie nadziei"
udzieliła wywiadu w Radiu Głos
na temat idei i głównych założeń pracy naszego Hospicjum domowego .

POSŁUCHAJ.
------------------------------------------------------------

BRAK KONTRAKTU NFZ 2014.05.14

Mimo ogromu włożonej pracy nie udało nam się
uzyskać finansowania świadczeń
z zakresu opieki hospicjum domowego dla dorosłych
przez Pomorski Oddział NFZ.

Obecnie opieka nad potrzebującymi Pacjentami
jest możliwa tylko po zgromadzeniu pieniędzy
z darowizn osób dobrej woli.

Każda złotówka jest ważna
i zostanie z rozwagą wykorzystana
na działania statutowe.


------------------------------------------------

KONTRAKTOWANIE Z NFZ 2014.03.20

Podmiot Leczniczy Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Tchnienie nadziei"
rozpoczął starania o podpisanie umowy
na świadczenie usług
z zakresu opieki palitywnej i hospicyjnej finansowanych przez NFZ.
Wyniki konkursu ofert zostaną przedstawione
14 maja 2014 roku.

--------------------------------------------------

REJESTRACJA
PODMIOTU LECZNICZEGO
2014.01.17

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "Tchnienie nadziei" zostało zajestrowane
jako PODMIOT LECZNICZY
w księdze rejestrowej Rejestru Podmiotów Wykonujacych Działalność Leczniczą.
Zostało zarejstrowana komórka organizacyjna HOSPICJUM DOMOWE

-------------------------------------------------

ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA 2013.09.26

Dnia 26.09.2013 roku na spotkaniu założycielskim zostało powołane do życia
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "Tchnienie nadziei".

.