HOSPICJUM DOMOWE

Zasady Sprawowania Opieki

  1. Z chwila przyjęcia do opieki zespołu hospicjum domowego każdy nasz Pacjent zostaje objęty opieka lekarza prowadzącego oraz pielęgniarki.
  2. W razie potrzeby chory może skorzystać także z pomocy rehabilitanta, psychologa, duszpasterza lub wolontariusza.
  3. Lekarz odwiedza pacjenta nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
  4. Wizyty pielęgniarskie odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
  5. Częstotliwość wizyt może ulec zmianie jeśli istnieje taka potrzeba.
  6. Pozostali członkowie zespołu terapeutycznego – rehabilitant, psycholog, ksiądz- planują wizyty w zależności od potrzeb Pacjenta.
  7. W trakcie sprawowania opieki zespołu chorzy i ich opiekunowie otrzymują od każdego członka zespołu terapeutycznego szczegółowe zalecenia, propozycje co do dalszego działania.
  8. W godzinach od nocnych (od 19:00 do 8:00) oraz w dni wolne od pracy w nagłych przypadkach chory i rodzina może kontaktować się telefonicznie z zespołem gotowym do udzielenia porad telefonicznych. W razie pilnej potrzeby zespół gotowy jest również do składania wizyt interwencyjnych.
  9. Hospicjum nie pokrywa kosztów przepisanych leków oraz artykułów medycznych koniecznych do sprawowania opieki nad pacjentem w domu.
  10. Opieka zespołu hospicjum domowego jest bezpłatna w zakresie wszystkich wymienionych specjalistów (lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa, osoby duchownej).

Aktualności

MARZEC 2015

Bezpłatna Opieka Hospicyjna

w Domu Pacjenta - przeczytaj !!!

Projekt współfinansuje:

Powiat Tczewski

----------------------------------------------------------

MEDIA O NAS WRZESIEŃ 2014

W nr 41 Głosu Powiatowego umieszczono artykuł "Burzenie twierdz bólu" na temat naszej pracy.
Zapraszamy do lektury.
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ na stronie 4.

Dr Danuta Balcerzak- viceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych "Tchnienie nadziei"
udzieliła wywiadu w Radiu Głos
na temat idei i głównych założeń pracy naszego Hospicjum domowego .

POSŁUCHAJ.
------------------------------------------------------------

BRAK KONTRAKTU NFZ 2014.05.14

Mimo ogromu włożonej pracy nie udało nam się
uzyskać finansowania świadczeń
z zakresu opieki hospicjum domowego dla dorosłych
przez Pomorski Oddział NFZ.

Obecnie opieka nad potrzebującymi Pacjentami
jest możliwa tylko po zgromadzeniu pieniędzy
z darowizn osób dobrej woli.

Każda złotówka jest ważna
i zostanie z rozwagą wykorzystana
na działania statutowe.

------------------------------------------------

KONTRAKTOWANIE Z NFZ 2014.03.20

Podmiot Leczniczy Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Tchnienie nadziei"
rozpoczął starania o podpisanie umowy
na świadczenie usług
z zakresu opieki palitywnej i hospicyjnej finansowanych przez NFZ.
Wyniki konkursu ofert zostaną przedstawione
14 maja 2014 roku.

--------------------------------------------------

REJESTRACJA
PODMIOTU LECZNICZEGO
2014.01.17

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "Tchnienie nadziei" zostało zajestrowane
jako PODMIOT LECZNICZY
w księdze rejestrowej Rejestru Podmiotów Wykonujacych Działalność Leczniczą.
Zostało zarejstrowana komórka organizacyjna HOSPICJUM DOMOWE

-------------------------------------------------

ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA 2013.09.26

Dnia 26.09.2013 roku na spotkaniu założycielskim zostało powołane do życia
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "Tchnienie nadziei".

.