HOSPICJUM DOMOWE

Zakres Działalności

 1. Hospicjum domowe udziela świadczenia zdrowotne w zakresie usług: lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych i socjalnych.
 2. Opieka nasza obejmuje leczenie objawowe, pielęgnację, łagodzenie bólu, łagodzenie cierpienia duchowego i psychicznego oraz wspieranie członków rodzin naszych pacjentów podczas trwania procesu choroby, jak i po śmierci ich najbliższych.
 3. Hospicjum Domowe udziela świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu tczewskiego
  i gdańskiego.
 4. W szczególnych przypadkach kierownictwo jednostki może podjąć decyzje o przyjęciu pod opiekę pacjenta z poza określonego terenu działalności.
 5. Miejscem udzielania świadczeń jest miejsce zamieszkania pacjenta.

Mając na uwadze poprawę jakości życia naszych pacjentów, stawiamy sobie nastepujące cele:

 • zapewnienie opieki ciągłej, dostępnej przez 24h, przez 7 dni w tygodniu,
 • specjalistyczna opieka medyczna, zaspokajanie potrzeb psychiczno-duchowych, socjalnych chorego i jego rodziny poprzez tworzenie zespołu wielodyscyplinarnego - Taki zespół złożony z personelu medycznego i niemedycznego, zapewnia choremu człowiekowi pomoc medyczną i pielęgniarską oraz wsparcie psychosocjalne i duchowe.
  Osobom bliskim zaś umożliwia edukację w zakresie sprawowania opieki nad chorym, podawania leków, pielęgnacji, żywienia chorego, a także pomocy w radzeniu sobie z problemami nieuleczalnej choroby.
 • niesienie pomocy prawdziwie humanitarnej, z należytym zaspokojeniem potrzeb, ze złagodzeniem lęku i poczucia samotności,
 • towarzyszenie jako podstawowa posługa i powinność wobec nieuleczalnie chorych,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom chorych,
 • troska o rodziny pozostające w okresie żałoby poprzez organizowanie grup wsparcia,
 • objęcie pomocą medyczną, psychologiczną i duchową pacjentów będących w stanach terminalnych z powodu choroby nowotworowej i innych chorób przewlekłych;
 • propagowanie humanitarnego podejścia do cierpiącego, umierającego człowieka dla podniesienia jego godności i godności umierania,
 • wymiana doświadczeń w pracy hospicyjnej między ośrodkami w kraju i za granicą,
 • szkolenie personelu medycznego i wolontariuszy w zakresie wielostronnego udzielania pomocy umierającym.
http://chorobyweneryczne.com.pl/chlamydia/
Sprawdź, tylko u nas!
http://chorobyweneryczne.com.pl/chlamydia/

 

 

Aktualności

MARZEC 2015

Bezpłatna Opieka Hospicyjna

w Domu Pacjenta - przeczytaj !!!

Projekt współfinansuje:

Powiat Tczewski

----------------------------------------------------------

MEDIA O NAS WRZESIEŃ 2014

W nr 41 Głosu Powiatowego umieszczono artykuł "Burzenie twierdz bólu" na temat naszej pracy.
Zapraszamy do lektury.
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ na stronie 4.

Dr Danuta Balcerzak- viceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych "Tchnienie nadziei"
udzieliła wywiadu w Radiu Głos
na temat idei i głównych założeń pracy naszego Hospicjum domowego .

POSŁUCHAJ.
------------------------------------------------------------

BRAK KONTRAKTU NFZ 2014.05.14

Mimo ogromu włożonej pracy nie udało nam się
uzyskać finansowania świadczeń
z zakresu opieki hospicjum domowego dla dorosłych
przez Pomorski Oddział NFZ.

Obecnie opieka nad potrzebującymi Pacjentami
jest możliwa tylko po zgromadzeniu pieniędzy
z darowizn osób dobrej woli.

Każda złotówka jest ważna
i zostanie z rozwagą wykorzystana
na działania statutowe.

------------------------------------------------

KONTRAKTOWANIE Z NFZ 2014.03.20

Podmiot Leczniczy Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Tchnienie nadziei"
rozpoczął starania o podpisanie umowy
na świadczenie usług
z zakresu opieki palitywnej i hospicyjnej finansowanych przez NFZ.
Wyniki konkursu ofert zostaną przedstawione
14 maja 2014 roku.

--------------------------------------------------

REJESTRACJA
PODMIOTU LECZNICZEGO
2014.01.17

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "Tchnienie nadziei" zostało zajestrowane
jako PODMIOT LECZNICZY
w księdze rejestrowej Rejestru Podmiotów Wykonujacych Działalność Leczniczą.
Zostało zarejstrowana komórka organizacyjna HOSPICJUM DOMOWE

-------------------------------------------------

ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA 2013.09.26

Dnia 26.09.2013 roku na spotkaniu założycielskim zostało powołane do życia
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "Tchnienie nadziei".

.