HOSPICJUM DOMOWE

Warunki Objęcia Opieką

Warunkiem objęcia chorego opieką paliatywną są:

 • wskazania medyczne, które określa lekarz z zespołu opieki paliatywnej,
 • potrzeby chorego, w zakresie opieki paliatywnej,
 • zgoda pacjenta lub jego opiekuna prawnego na objęcie opieką zespołu hospicjum domowego oraz zgoda rodziny lub opiekunów na współudział w działaniach zespołu opieki domowej

Wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących do opieki hospicyjnej:

 • Schorzenia nowotworowe
 • Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • Kardiomiopatie
 • Niewydolność oddechowa
 • Owrzodzenia odleżynowe

Dokumenty, które należy przedstawić przy zgłaszaniu chorego do opieki domowej:

 • Dokumentacja medyczna stwierdzająca zakończenie leczenia przyczynowego
 • Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dowód osobisty chorego zgłaszanego do opieki

 

Aktualności

MARZEC 2015

Bezpłatna Opieka Hospicyjna

w Domu Pacjenta - przeczytaj !!!

Projekt współfinansuje:

Powiat Tczewski

----------------------------------------------------------

MEDIA O NAS WRZESIEŃ 2014

W nr 41 Głosu Powiatowego umieszczono artykuł "Burzenie twierdz bólu" na temat naszej pracy.
Zapraszamy do lektury.
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ na stronie 4.

Dr Danuta Balcerzak- viceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych "Tchnienie nadziei"
udzieliła wywiadu w Radiu Głos
na temat idei i głównych założeń pracy naszego Hospicjum domowego .

POSŁUCHAJ.
------------------------------------------------------------

BRAK KONTRAKTU NFZ 2014.05.14

Mimo ogromu włożonej pracy nie udało nam się
uzyskać finansowania świadczeń
z zakresu opieki hospicjum domowego dla dorosłych
przez Pomorski Oddział NFZ.

Obecnie opieka nad potrzebującymi Pacjentami
jest możliwa tylko po zgromadzeniu pieniędzy
z darowizn osób dobrej woli.

Każda złotówka jest ważna
i zostanie z rozwagą wykorzystana
na działania statutowe.

------------------------------------------------

KONTRAKTOWANIE Z NFZ 2014.03.20

Podmiot Leczniczy Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Tchnienie nadziei"
rozpoczął starania o podpisanie umowy
na świadczenie usług
z zakresu opieki palitywnej i hospicyjnej finansowanych przez NFZ.
Wyniki konkursu ofert zostaną przedstawione
14 maja 2014 roku.

--------------------------------------------------

REJESTRACJA
PODMIOTU LECZNICZEGO
2014.01.17

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "Tchnienie nadziei" zostało zajestrowane
jako PODMIOT LECZNICZY
w księdze rejestrowej Rejestru Podmiotów Wykonujacych Działalność Leczniczą.
Zostało zarejstrowana komórka organizacyjna HOSPICJUM DOMOWE

-------------------------------------------------

ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA 2013.09.26

Dnia 26.09.2013 roku na spotkaniu założycielskim zostało powołane do życia
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "Tchnienie nadziei".

http://chorobyweneryczne.com.pl/aldara/
Szybkie leczenie!
http://chorobyweneryczne.com.pl/aldara/

.