HOSPICJUM DOMOWE

Idea Hospicjum Domowego

Hospicjum domowe prowadzi opiekę paliatywną w domu chorego – w miejscu, które wiąże się z pozytywnymi emocjami, poczuciem bezpieczeństwa i bliskością rodziny.
Opieka hospicjum domowego oparta jest na empatii, odznacza się serdecznością, otwartością na cierpienie chorego i jego rodziny.
Działania zespołu terapeutycznego zmierzają do zapewnienia pacjentowi ulgi w cierpieniu, zwalczania negatywnych objawów choroby, poprawa komfortu życia przy poszanowaniu godności człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, wyznawaną religię, status społeczny i reprezentowane poglądy.
Zespół Hospicjum otacza jednocześnie opieką rodzinę chorego w trudnym okresie choroby, jak też osierocenia.

Zespół terapeutyczny podmiotu leczniczego realizując idee opieki paliatywnej respektuje życie i jest przeciwny eutanazji - uznaje śmierć jako zjawisko naturalne, sprzeciwia się stosowaniu intensywnej, uporczywej terapii, mającej na celu przedłużenie życia za wszelką cenę.

http://chorobyweneryczne.com.pl/aldara/
Szybkie leczenie!
http://chorobyweneryczne.com.pl/aldara/

 

Aktualności

MARZEC 2015

Bezpłatna Opieka Hospicyjna

w Domu Pacjenta - przeczytaj !!!

Projekt współfinansuje:

Powiat Tczewski

----------------------------------------------------------

MEDIA O NAS WRZESIEŃ 2014

W nr 41 Głosu Powiatowego umieszczono artykuł "Burzenie twierdz bólu" na temat naszej pracy.
Zapraszamy do lektury.
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ na stronie 4.

Dr Danuta Balcerzak- viceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych "Tchnienie nadziei"
udzieliła wywiadu w Radiu Głos
na temat idei i głównych założeń pracy naszego Hospicjum domowego .

POSŁUCHAJ.
------------------------------------------------------------

BRAK KONTRAKTU NFZ 2014.05.14

Mimo ogromu włożonej pracy nie udało nam się
uzyskać finansowania świadczeń
z zakresu opieki hospicjum domowego dla dorosłych
przez Pomorski Oddział NFZ.

Obecnie opieka nad potrzebującymi Pacjentami
jest możliwa tylko po zgromadzeniu pieniędzy
z darowizn osób dobrej woli.

Każda złotówka jest ważna
i zostanie z rozwagą wykorzystana
na działania statutowe.

------------------------------------------------

KONTRAKTOWANIE Z NFZ 2014.03.20

Podmiot Leczniczy Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Tchnienie nadziei"
rozpoczął starania o podpisanie umowy
na świadczenie usług
z zakresu opieki palitywnej i hospicyjnej finansowanych przez NFZ.
Wyniki konkursu ofert zostaną przedstawione
14 maja 2014 roku.

--------------------------------------------------

REJESTRACJA
PODMIOTU LECZNICZEGO
2014.01.17

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "Tchnienie nadziei" zostało zajestrowane
jako PODMIOT LECZNICZY
w księdze rejestrowej Rejestru Podmiotów Wykonujacych Działalność Leczniczą.
Zostało zarejstrowana komórka organizacyjna HOSPICJUM DOMOWE

-------------------------------------------------

ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA 2013.09.26

Dnia 26.09.2013 roku na spotkaniu założycielskim zostało powołane do życia
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "Tchnienie nadziei".

.